Sony Open Innovation Day 2021 #ソニー #オープンイノベーション #起 業 #ベンチャー #スタートアップ

本日開催されたイベントの動画です!

https://sony-startup-acceleration-program.com/sonyopeninnovationday2021/